BMI Calculator

Dark Background Style

BƏDƏN-KÜTLƏ İNDEKS HESABLAYICISI

Normal Çəki vəziyyəti
Aşağı 18.5 Ağırlıq
18.5 - 24.9 Normal
25 - 29.9 Çəki artıqlığı
30 və çox Həddindən çox

Light Background Style

HESABLA

Normal Çəki vəziyyəti
Aşağı 18.5 Ağırlıq
18.5 - 24.9 Normal
25 - 29.9 Çəki artıqlığı
30 və çox Həddindən çox